Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het contracteren van de producten (de "Product(en)") aangeboden aan elke internetgebruiker die een bestelling plaatst (de "Klant(en)") via de website gehost op www.futbolemotion.com en www.futbolemotion.es (de "Website"), eigendom van de entiteit Sports Emotion Hub S, L., die opereert onder het handelsmerk FUTBOL EMOTION® ("FUTBOL EMOTION").
De identificatie- en contactgegevens van FUTBOL EMOTION zijn als volgt:

De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van aankoop van de Producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.
Het is echter niet gepast voor de Klant om het herroepingsrecht uit te oefenen in de gevallen waarin de wet voorziet, bijvoorbeeld in het geval van gepersonaliseerde producten of producten die gemaakt zijn volgens de specificaties van de Klant en in het geval van verzegelde producten die niet geschikt zijn om teruggestuurd te worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant het Herroepingsformulier in te vullen en het te retourneren Product samen met de verpakking naar FUTBOL EMOTION te sturen.
Zodra het herroepingsrecht is uitgeoefend en in ieder geval binnen een termijn van maximaal veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het Product, betaalt FUTBOL EMOTION de Klant de volledige aankoopprijs van het Product en, indien van toepassing, de leveringskosten.
Onverminderd het hierboven vermelde herroepingsrecht, aanvaardt FUTBOL EMOTION de terugzending van Producten overeenkomstig de bepalingen van het retourbeleid.

Meer informatie.

Datum:  
Klant:  
Bestelnr.:  
Contact e-mail:  
Postadres: