Ruilen en terugbetalingen

WIE KANN ICH EIN PRODUKT ZURÜCKGEBEN? 

Wenn Sie eine Rückgabe vornehmen möchten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen
 • Melden Sie sich unter https://de.futbolemotion.com/de
 • Klicken Sie auf "Mein Profil ansehen"
 • Klicken Sie im Bereich Meine Bestellungen im Menü auf der linken Seite Ihres Benutzerkontos auf die Schaltfläche, um die entsprechende Bestellung zu ändern oder zurückzugeben. Sobald Sie es gedrückt haben, sehen Sie die Bestellinformationen.
 • Klicken Sie auf den Retourenlink, der vor jeder Bestellung angezeigt wird, und befolgen Sie die angezeigten Schritte, um sie zu bearbeiten.
Wenn Sie einen Produktumtausch wünschen, müssen Sie ihn zurückgeben und einen neuen kaufen mit dem neuen Produkt tätigen.

KANN ICH EIN PERSONALISIERTES PRODUKT ZURÜCKGEBEN?

Sie können die Größe eines Produkts umtauschen, wenn es den oben genannten Bedingungen sowie den in unserem Garantien beschriebenen Bedingungen entspricht.

Wir akzeptieren weder Umtausch noch Rückgabe von kundenspezifischen oder gebrauchten Produkten, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Mangel bei der Herstellung oder der Anpassung des Produkts vor.

Hoe kan ik mijn bestelling annuleren of wijzigen?

Als uw bestelling nog niet is begonnen met het personaliseren of klaarmaken, kunt u deze annuleren. Om dit te doen, moet u naar ''Mijn bestellingen'' gaan, de bestelling kiezen die u wilt annuleren of wijzigen en de instructies volgen.


De tijd die verstrijkt tussen het ogenblik waarop u de bestelling plaatst en het ogenblik waarop deze wordt klaargemaakt, is zeer kort, zodat u dit zo snel mogelijk moet doen. Als het niet meer mogelijk is het te annuleren, raden wij u aan het te ontvangen en vervolgens om terugzending te verzoeken.

Ik heb een defect product ontvangen, hoe kan ik het omruilen?

Alvorens een wijziging van een fabricagefout aan te vragen, raden wij u aan onze rubriek "Garanties" te raadplegen.

Om een defect product om te ruilen, moet u de volgende stappen volgen:

 • Log in op https://www.futbolemotion.com.
 • Klik op 'Bekijk mijn profiel'
 • Onder "Mijn bestellingen" in het linkermenu van uw gebruikersaccount, klikt u op de knop "Wijzigen" of "Retourneren" van de overeenkomstige bestelling. Zodra u erop hebt geklikt, ziet u de bestelinformatie.
 • Klik op de link naar het defecte product en volg de stappen die worden aangegeven om het te verwerken.

Hoe ontvang ik mijn geld terug?

We betalen het bedrag terug binnen een periode van maximaal 14 kalenderdagen nadat je de terugbetaling hebt aangevraagd, inclusief, indien van toepassing, de verzendkosten. Tenzij je ons uitdrukkelijk informeert op het moment dat je de terugbetaling aanvraagt, zal de terugbetaling worden gedaan in dezelfde vorm van betaling die je hebt gebruikt bij de aankoop, d.w.z:
 • Als je met een creditcard hebt betaald, ontvang je de terugbetaling op de rekening die aan die kaart is gekoppeld en die je op het afschrift ervan kunt controleren. De betaaldatum hangt af van je bank.
 • Als je via PayPal hebt betaald, wordt het geld teruggestort op je PayPal-rekening.
 • Als je hebt betaald onder rembours of via een bankoverschrijving, moet je ons een rekeningnummer geven zodat we een storting op de rekening kunnen doen.
Als je vragen of twijfels hebt over je retourzending, neem dan contact op met onze klantenservice en zij zullen je helpen.

RECHT OP HERROEPING

Je hebt een periode van 30 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelling om je herroepingsrecht zonder opgaaf van reden uit te oefenen. Zodra de terugzending is aangevraagd, heb je een maximumtermijn van 14 kalenderdagen om ze terug te sturen en vergoed te worden.

In ieder geval kunt u het herroepingsrecht niet uitoefenen op:

a) Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, als de uitvoering is begonnen, met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en met de erkenning dat het herroepingsrecht vervalt zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de handelaar.

b) De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

c) De levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of die duidelijk op maat zijn gemaakt.

d) De levering van goederen die snel bederven of aflopen.

e) De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering werden ontzegeld.

f) de levering van goederen die na de levering naar hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere artikelen

g) De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koopovereenkomst, waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de feitelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.

h) Overeenkomsten waarbij de consument uitdrukkelijk om een bezoek van de handelaar heeft verzocht met het oog op het uitvoeren van dringende reparaties of onderhoud. Als de handelaar bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waarom de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht, of andere goederen levert dan vervangingsonderdelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, is het herroepingsrecht van toepassing op deze aanvullende diensten of goederen.

i) De levering van verzegelde audio- of verzegelde video-opnamen of verzegelde computersoftware die na levering niet verzegeld zijn.

j) De levering van digitale inhoud in een niet-materieel formaat wanneer de uitvoering al is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de consument en de gebruiker die erkennen dat zij als gevolg daarvan hun herroepingsrecht hebben verloren.

k) De levering van goederen die na levering een behandeling hebben ondergaan die verder gaat dan wat beschouwd wordt als een logisch gebruik om hun normale gebruik te verifiëren. In dit verband verdienen de volgende zaken bijzondere aandacht:

k.1) In het geval van keepershandschoenen: manipulatie om hun normale gebruik in termen van maat en pasvorm te zien impliceert geen training, wedstrijd of contact met de bal.

k.2) In het geval van voetbalschoenen: manipulatie om te zien of de maat en pasvorm normaal zijn, impliceert geen training, wedstrijd of contact met de bal. Het wordt aanbevolen om de schoen met uiterste zorg te passen om de maat en pasvorm te controleren door op een oppervlak te lopen dat geen sporen achterlaat op de zool.